Etisk RÅDGIVNING

Still deg først følgende spørsmål: Kan du forskjellen mellom Etikk og Moral?

I prinsippet er det ikke forskjell. Etikk kommer fra det greske ordet ethos, mens moral er fra den latinske oversettelsen moralis. Begrepene har imidlertid hatt en utvikling og etikk blir gjerne utøvet som en diskusjon  over moralens grunnlag (teoretiserende), mens moral er den utøvende handlingen. Det er viktig at en etisk veiviser er mest mulig konkret, og ikke fremstår som tomt ordgyteri. Våre foredrag gir et innblikk i Metaetikk, Diskursetikk, Dydsetikk (med utgangspunkt i Aristoteles), Pliktetikk, Konsekvensialistisk etikk (utilitarisme) og Profesjonsetikk.  Samtidig må det påpekes at et etisk rammeverk forplikter, fordi det tilkjennegir hvordan en bedrift gjennom et felles normsett involverer moral i sin virksomhet.