Filosofi

Gjør det vondt å tenke? Spørsmålet ble stilt av filosofen Arne Næss (1912-2009). Å tenke filosofisk kan være like plagsomt for hjernen som løping er for hjertet, men begge deler gjør deg sterkere.  Filosofi er et dannelsesfag som tar opp sentrale spørsmål som etikk, meningen med livet, hvordan definere lykke og det gode liv? Eksisterer det frihet og fri vilje blant oss mennesker, eller er det bare en illusjon? Og hva er kunnskap og sannhet? Filosofi er morsomt fordi du blir bedre kjent med deg selv, og sannsynligvis enda bedre til å forstå menneskene rundt deg. Filosofisk innsikt virker i mange tilfeller konfliktdempende, og filosofien synliggjør at det er avgjørende forskjell på å spørre seg frem og snakke seg bort.