PR-RÅDGIVNING

Kommunikasjon er formidling og dialog. En kommunikasjonsstrategi har ingen verdi uten at den realiseres gjennom språk. Dette gjelder uavhengig om budskap er rettet inn mot egne medarbeidere, styret, eiere, myndigheter, journalister, finansmarkedet, leverandører eller kunder. I dagens omskiftende marked er det ikke tilstrekkelig å ha liggende en passiv strategi. Den må være dynamisk og alltid forberedt på å bli utfordret av uforutsette hendelser som krever raske tiltak.