PRESENTASJONSRÅDGIVNING

Se for deg en person som står på scenen og holder en presentasjon. Har du merket at i slike situasjoner utsteder du flere dommer? Du vurderer og bedømmer presentasjonen, ferdigheter som kunnskap og innsikt, og ikke minst den non-kommunikative adferden. Vi bistår deg gjerne med din neste presentasjon. Hensikten er at tilhørerne skal kunne nyte presentasjonen og samtidig tilføre ny innsikt. Å stige frem på en scene forplikter fordi publikum sitter med forventninger. Godt forarbeid fjerner dessuten unødig nervøsitet.

Stille deg følgende spørsmål; har du oversikt over retorikkens viktigste egenskaper -  Etos, Logos og Patos? Dette er elementene du bringer inn i presentasjonen - din karakter, argumenter og appell!