Research

Vi finner det du leter etter. Etter mer enn 20 år vet vi hvordan vi skal grave frem informasjon. Vi anvender eksempelvis systemer som henter informasjon fra offentlige etater, som post, politiske innstillinger og vedtak,  og ikke minst medieomtaler langt tilbake i tid. Research er bygget på en høy etisk standard, og vi påtar oss ikke oppdrag som trenger inn i den private sfære.